ทัวร์เขาหวงซาน หมู่บ้านโบราณฮุยโจว 6วัน5คืน

39,800 บาท

พักบนเขาหวงซาน หมู่บ้านมกดกโลกหงชุน นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านช้อป

รายละเอียดทัวร์จีน

เยือนวัฒณธรรมอันฮุย หุบเขาหวงซานแห่งม่านเมฆ ต้นสนแปลก

  • อุทยานเขาหวงซาน ขุนเขางามเลิศล้ำในปฐพี
  • หมู่บ้านมกดกโลกหงชุน สถานที่ถ่ายทำหนัง Crouching Tiger Hidden Dragon
  • พิเศษดื่มด่ำธรรมชาติ พักบนเขาหวงซาน 1 คืน
  • ไม่ลงร้านช้อป
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
14 – 19 มีนาคม 2563
39,800
5,800
-
รับได้
21 – 26 มีนาคม 2563
39,800
5,800
-
รับได้
28 มีนาคม – 2 เมษายน 2563
39,800
5,800
-
รับได้
01 – 06 เมษายน 2563
39,800
5,800
-
รับได้
10 – 15 เมษายน 2563
39,800
5,800
-
รับได้
12-17 เมษายน 2563
39,800
5,800
-
รับได้
13-18 เมษายน 2563
39,800
5,800
-
รับได้
05 – 10 พฤษภาคม 2563
39,800
5,800
-
รับได้
02 – 07 มิถุนายน 2563
39,800
5,800
-
รับได้
23 – 28 กรกฎาคม 2563
39,800
5,800
-
รับได้
11 – 16 สิงหาคม 2563
39,800
5,800
-
รับได้
08 – 13 กันยายน 2563
39,800
5,800
-
รับได้
13 – 18 ตุลาคม 2563
39,800
5,800
-
รับได้
21 – 26 ตุลาคม 2563
39,800
5,800
-
รับได้
14 – 19 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
21 – 26 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
28 มีนาคม – 2 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
01 – 06 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
10 – 15 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
12-17 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
13-18 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
05 – 10 พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
02 – 07 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
23 – 28 กรกฎาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
11 – 16 สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
08 – 13 กันยายน 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
13 – 18 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
21 – 26 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง