IMPERSSION HUANGSHAN 7 วัน

58,800 บาท

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้น เขาหวงซาน หมู่บ้านมกดกโลกหงชุน นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านช้อป

รายละเอียดทัวร์จีน

เซี่ยงไฮ้ เจียซิง ถุนซี หวงซาน พักโรงแรม 5ดาว พักบนเขาหวงซาน 2 คืน

ดินแดนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติ มรดกโลกหงชุน เขาหวงซาน

>เดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณหยูเหอ เป็นเมืองโบราณที่มีแม่น้ำล้อมรอบดั่งดวงเดือน

>ชมถนนโบราณ”ถุนซีเหล่าเจีย” เมืองเก่าริมแม่น้ำที่มีเสน่ห์ตรงถนนโบราณใจกลางเมือง ชื่อว่า”ถุนซีเหล่าเจีย”

>นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวอู้หยวนหวงหลิ่น

>ชมวิวเขาหวงซาน ยอดเขาที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
>ชมร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ที่ถนนนานกิง
>ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งขนมต่างๆ ของเมืองเซี่ยงไฮ้พร้อมของที่ระลึกรวมถึงเสื้อผ้า เครื่อง ประดับต่างๆ 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
8 พฤศจิกายน 2566 - 14 พฤศจิกายน 2566
58,800 บาท
9,800 บาท
58,800 บาท
รับได้
6 ธันวาคม 2566 - 12 ธันวาคม 2566
58,800 บาท
9,800 บาท
58,800 บาท
รับได้
8 พ.ย. 2566 - 14 พ.ย. 2566
ผู้ใหญ่
58,800 บาท
พักเดี่ยว
9,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
58,800 บาท
สถานะ
รับได้
6 ธ.ค. 2566 - 12 ธ.ค. 2566
ผู้ใหญ่
58,800 บาท
พักเดี่ยว
9,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
58,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง