ทัวร์เขาหวงซาน หมู่บ้านโบราณฮุยโจว 6วัน 4คืน

38,800 บาท

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้น เขาหวงซาน หมู่บ้านมกดกโลกหงชุน นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านช้อป

รายละเอียดทัวร์จีน

เยือนวัฒณธรรมอันฮุย หุบเขาหวงซานแห่งม่านเมฆ ต้นสนแปลก

  • อุทยานเขาหวงซาน ขุนเขางามเลิศล้ำในปฐพี
  • หมู่บ้านมกดกโลกหงชุน สถานที่ถ่ายทำหนัง Crouching Tiger Hidden Dragon
  • พิเศษดื่มด่ำธรรมชาติ พักบนเขาหวงซาน 1 คืน
  • ไม่ลงร้านช้อป
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
01 –06 เมษายน 2563
38,800
4,800
-
รับได้
10 – 15 เมษายน 2563
38,800
4,800
-
รับได้
11 – 16 เมษายน 2563
38,800
4,800
-
รับได้
12 – 17 เมษายน 2563
38,800
4,800
-
รับได้
05 – 10 พฤษภาคม 2563
38,800
4,800
-
รับได้
02 – 07 มิถุนายน 2563
38,800
4,800
-
รับได้
23 – 28 กรกฎาคม 2563
38,800
4,800
-
รับได้
11 – 16 สิงหาคม 2563
38,800
4,800
-
รับได้
08 – 13 กันยายน 2563
38,800
4,800
-
รับได้
13 – 18 ตุลาคม 2563
38,800
4,800
-
รับได้
21 – 26 ตุลาคม 2563
38,800
4,800
-
รับได้
01 –06 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
10 – 15 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
11 – 16 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
12 – 17 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
05 – 10 พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
02 – 07 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
23 – 28 กรกฎาคม 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
11 – 16 สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
08 – 13 กันยายน 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
13 – 18 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
21 – 26 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง