ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน ถุนซี เมืองโบราณฮุยโจว 9วัน 8คืน

โปรดสอบถาม

หมู่บ้านหงชุน หมู่บ้านมรดกโลก ที่ได้รับสมญาว่า “หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน” ทิวทัศน์อันสวยงาม เขาหวงซาน และ จิ่วหัวซาน

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง