ทัวร์อู่ฮั่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อาณาจักรกิงโกะทองคำพันปี 4วัน 2คืน

18,999 บาท

ซุยโจว ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อาณาจักรกิงโกะทองคำพันปี และ สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 31ตุลาคม – 3พฤศจิกายน 2561

วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2561

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง