UNESCO HUBEI อู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย บู๊ตึ้ง เซียงหยาง 7วัน

44,800 บาท

สัมผัสความงดงามเมืองอู่ฮั่น ชมสะพานสวรรค์ ชมรูปปั้นวัวเสินหนงล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ

รายละเอียดทัวร์จีน

               “ โปรพิเศษเอาใจผู้สูงอายุ 70ปี ขึ้นไปลดทันที 2000บาท”     

  • ชมหอกระเรียนเหลือง เป็นหอ1ใน3 ที่มีื่อเสียงของจีน
  • นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง
  • ล่องเรือชมเขื่อซานเสียต้าป้า เขื่อนยักษ์ที่ใหญ่โตที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจีน
  • ชมเสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง พื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงาม เงียบสงบ
  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาบู๊ตึ้ง เป็นที่ตั้งของตำหนักยอดเขาทอง หรือวัดวิหารทอง
  • ชมจื่อเซียวกงหรืออารามเมฆม่วง เป็นสถานที่ทำพิธีขอพร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจีน
  • ชมกำแพงเมืองเซียงหยาง
  • ชมพิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และดีที่สุดของประเทศจีน
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
05-11-2023
44,800
7,800
44,800
รับได้
05-12-2023
44,800
7,800
44,800
รับได้
05-11-2023
ผู้ใหญ่
44,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
44,800
สถานะ
รับได้
05-12-2023
ผู้ใหญ่
44,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
44,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง