ทัวร์เกาหลีเหนือ กรุงเปียงยาง เคซอง นัมโพ วอนซาน 7วัน 5คืน

โปรดสอบถาม

Unseen กรุงเปียงยาง ดินแดนเร้นลับหลังม่านโสมแดง ภูเขาคุมกั่ง 1 ใน 3 ภูเขาที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเหนือ และ อนุสาวรีย์มันซูแด

รายละเอียดทัวร์จีน

อนุสาวรีย์มันซูแด (Mansudae Grand Monuments) – อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่
อนุสาวรีย์โชลิมา (Chollima Statue) – ตั้งอยู่ในเนินเขามันซู รูปปั้นที่สะท้อนถึงตำนานของม้ามีปีก จิตวิญญาณของการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์โครยอ) ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือไว้มากมาย
เขื่อนนัมโพ (West Sea Barrage) – เรียกอีกชื่อว่า Nampho Dam มีความยาว 8 กม. และเป็นสถานที่สำคัญประจำชาติของเกาหลีเหนือ
ภูเขาคุมกั่ง 1 ใน 3 ภูเขาที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเหนือ ภูเขาคุมกั่ง มีความสูง 1,639 เมตร เป็นเทือกเขาที่มีส่วนหนึ่งอยู่ในเกาหลีเหนือ

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง