ทัวร์เสิ่นหยาง เกาหลีเหนือ กรุงเปียงยาง 7วัน 5คืน

55,800 บาท

กรุงเปียงยาง "ดินแดนเร้นลับหลังม่านโสมแดง" อนุสาวรีย์มันซูแด "อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่"

รายละเอียดทัวร์จีน

อนุสาวรีย์มันซูแด (Mansudae Grand Monuments) – อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่
หอคอยจูเช (Juche Tower) – สัญลักษณ์ของลัทธิจูเชในเกาหลีเหนือ หอคอยนี้มีความสูงกว่า 170 เมตร
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์โครยอ) – ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือไว้มากมาย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

กำหนดการเดินทาง 7 – 13 กันยายน / 21 – 27 กันยายน 2561

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง