ทัวร์เจาะลึกกานซู่ ระเบียงเหอซี เส้นทางสายไหม 12วัน 11คืน

โปรดสอบถาม

“ระเบียงเหอซี : คอหอยแห่งเส้นทางสายแพรไหม” จากนครซีอาน มหานครโบราณสามพันปี มุ่งหน้าสู่ดินแดนภาคตะวันตกเฉียงเหนือในสองมณฑล

รายละเอียดทัวร์จีน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : มิถุนายน-กันยายน ของทุกปี

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง