ทัวร์เจาะลึกกุ้ยโจว ซิงอี้ อันซุ่น กุ้ยหยาง 10วัน 9คืน

โปรดสอบถาม

มณฑลกุ้ยโจว เป็นเขตภูมิทัศน์หินปูน Karst Landscape Region ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตื่นตากับป่าภูเขาหมื่นยอด กลางท้องทุ่งสีเหลืองทอง

รายละเอียดทัวร์จีน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : กุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง