ทัวร์เจาะลึกซานตง จี่หนาน ไท่อัน ชิงเต่า 10วัน 9คืน

โปรดสอบถาม

มณฑลซานตง ต้นธารวัฒนธรรมแดนมังกร "เขาไท่ซาน ขุนภูอันดับหนึ่งของจีน สักการะทวยเทพและฟ้าดิน เขาเหลาซาน เมืองเซียนแดนเทวดา"

รายละเอียดทัวร์จีน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง