ทัวร์เจาะลึกมณฑลซานตง จี่หนาน ชิงเต่า เขาไท่ซาน 9วัน 7คืน

โปรดสอบถาม

ภูเขาไท่ซาน 1 ใน 5 ภูศักดิ์สิทธิ์แห่งศาสนาเต๋า และ สุสานทหารม้าศึกของฉีกว๋อสมัยราชวงศ์โจวตะวันออกอันยิ่งใหญ่

รายละเอียดทัวร์จีน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี

ภูเขาไท่ซาน 1 ใน 5 ภูศักดิ์สิทธิ์แห่งศาสนาเต๋า
สุสานทหารม้าศึกของฉีกว๋อสมัยราชวงศ์โจวตะวันออก อันยิ่งใหญ่และน่าตื่นตา ซึ่งขุดค้นพบซากม้าศึก 225 ตัว
เขาเหลาซาน ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของชิงเต่า เหลาซานเป็นภูเขาหินแกรนิตดำ มียอดเหลาเฝิงสูง 1133 ม. ติดกับทะเลเหลือง คนโบราณถือเป็น “เมืองเซียน แดนเทวดา”

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง