ทัวร์เจิ้งโจว หยุนไถซาน ลั่วหยาง ไคเฟิง 6วัน 5คืน

38,800 บาท

ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ณ ประเทศจีน

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง