หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน น้ำตกหูโข่ว สุสานจิ๋นซี 7วัน

39,900 บาท

ตามรอบประวัติศาสตร์ คอมมิวนิสต์จีน หยานอาน แกรนด์แคนยอนจี้เปียน

รายละเอียดทัวร์จีน

รายการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ณ ประเทศจีน

เจิ้งโจว–หยุนไถซาน-ลั่วหยาง–หูโคว่–ซีอาน 7วัน

กำหนดการเดินทาง           17 – 23 พฤษภาคม 2562

                                          7-13 มิถุนายน  / 21 -27 มิถุนายน 2562        

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง