ทัวร์เจิ้นโจว หยุนไถซาน ไคเฟิง ลั่วหยาง 7วัน5คืน

23,800 บาท

เมืองเจิ้งโจว ชมศาลเปาบุ้นจิ้น ชมอุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” เมืองลั่วหยาง ชมถ้ำหินหลงเหมิน หมู่บ้านเว่ยปอ ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ 7วัน 5คืน

  • เที่ยว เมืองเจิ้นโจว เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 3,500 ปี
  • ชมศาลเปาบุ้นจิ้น สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติของขุนนางผู้มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม
  • เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน อุทยานสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ที่ได้รับขนานนามว่า ‘จิ่วไจ้โกวน้อย
  • ชม ถ้ำหินหลงเหมิน ถ้ำที่ถูกแกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้า เทวดา นางฟ้า ทวารบาล
  • ชม วัดม้าขาว หรือ วัดไป๋หม่า สร้างขึ้นเมื่อสมัยราชวงศ์ฮั่น
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
25 – 31 มกราคม 2563
23,800
3,800
-
รับได้
25 – 31 มกราคม 2563
ผู้ใหญ่
23,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง