ทัวร์เจียงหนาน ฮุยโจว ซานชิงซาน 10วัน 9คืน

โปรดสอบถาม

“ฮุยโจวแสนงาม...แดนเจียงหนาน” ฮุยโจว ได้รับการเรียกขานว่าเป็น “หมู่บ้านในสวนดอกท้อบาน” หรือ “หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน”

รายละเอียดทัวร์จีน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : พฤษภาคม-ตุลาคม ของทุกปี

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง