ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านทิเบตตันปา ธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว 6วัน

29,800 บาท

ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล ทะเลสาบสีฟ้าดินแดนคนป่าอุทยานมูเกอโช่ว ภูเขาซื่อกูเหนียงซาน สะพานหลูติ้งเฉียว ถนนศิลปะควานจ่ายเซียงจื่อ

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู สี่ดรุณี ตันปา คังติ้ง ไห่โหลวโกว 6วัน5คืน

ตระการตาภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งไห่โหลว ดินแดนอารยธรรม จีน-ทิเบต

{ ชม ยอดเขาหิมะ ภูเขาสี่ดรุณี งดงามดุจดั่งสาวน้อยทั้งสี่

     { ชม เมืองตันปา หมู่บ้านชาวทิเบตที่สวยที่สุดในโลก

     { ชม ธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว จากยอดเขากุงก่า ที่สูงที่สุดในเสฉวน

     { ชมทะเลสาบคนป่าสีฟ้าเข้มงดงามบนเขาสูงใน อุทยานมูเกอโช่ว

     { บินสบาย สายการบินไทย  ไม่ลงร้านรัฐบาล

กำหนดการเดินทาง         16 – 21 เมษายน 2562

                                15 – 20 พฤษภาคม  / 4 – 9 มิถุนายน 2562

                                17- 22 กันยายน  / 12 – 17 ตุลาคม 2562

                                26 – 31 ตุลาคม /  1 – 6 พฤศจิกายน 2562

                                8 – 13 พฤศจิกายน 2562

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง