ทัวร์เฉินตู หลูโจว น้ำตกชื่อสุ่ย เล่อซาน เขาง้อไบ๊ 7วัน 6คืน

26,800 บาท

ง้อไบ๊ 1ใน 4 พุทธคีรีศักดิ์สิทธิ์ของจีน ล่องเรือหลวงพ่อโตเล่อซาน ชมอุทยานน้ำตกชื่อสุ่ย อุทยานน้ำตกซื่อตงโกว

รายละเอียดทัวร์จีน

เฉินตู เมืองมรดกชื่อสุ่ย  อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ  หลวงพ่อโตเล่อซาน ขึ้นเขาง้อไบ๊

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง