ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน

โปรดสอบถาม

ท่องเที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย ที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ “ชมความงามของอุทยาน 2 แห่ง จิ่วจ้ายโกว และ หวงหลง”

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง