ทัวร์เฉินตู อุทยานซงผิงโกว ธารน้ำแข็งต๋ากู่ ภูเขาสี่ดรุณี 7วัน5คืน

32,800 บาท

ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีอาณาจักรแห่งใบไม้แดงที่ อุทยานหมี่ย่าโหลวเที่ยว ภูเขาสี่ดรุณี อุทยานซงผิงโกว ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน

รายละเอียดทัวร์จีน

เที่ยว 3 อุทยานแห่งมณฑลเสฉวน สถานที่ที่ได้รับการขนานนามว่าสวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลก
กำหนดการเดินทาง  18-24 ตุลาคม 2562

  • เที่ยว อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ ต๋ากู่ปิงชวน ชมความงดงามของอุทยานที่ได้ชื่อว่าเป็นสันหลังของมังกร
  • เที่ยว อุทยานซงผิงโกว สวรรค์บนดินที่มีอยู่จริง งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว
  • เที่ยว ภูเขาสี่ดรุณี ชมยอดเขาหิมะงดงามดุจดั่งสาวน้อยทั้งสี่
  • สายการบิน China Eastern Airlines ( MU )
  • พักโรงแรมดีระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง