ทัวร์เฉินตู อุทยานซงผิงโกว ธารน้ำแข็งต๋ากู่ ภูเขาสี่ดรุณี 6วัน 4คืน

29,900บาท

ธรรมชาติแห่งเสฉวน ชมใบไม้เปลี่ยนสี อาณาจักรแห่งใบไม้แดงที่ อุทยานหมี่ย่าโหลว "เที่ยวอุทยานภูเขาสี่ดรุณี อุทยานซงผิงโกว ธารน้ำแข็งต๋ากู่"

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง 22-27 ตุลาคม 2562

ชมความงามของ 3 อุทยาน

  • อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ ต๋ากู่ปิงชวน
  • ชมอุทยานซงผิงโกว สวรรค์บนดิน งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว
  • ชมยอดเขาหิมะ ภูเขาสี่ดรุณี งดงามดุจดั่งสาวน้อยทั้งสี่
  • สายการบิน MU

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง