ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณซีถัง หังโจว 5วัน 4คืน

โปรดสอบถาม

ล่องเรือชมเมืองโบราณซีถัง และ ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ชมหอไข่มุก เยี่ยมชมร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ที่ถนนนานกิง

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง