ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว Starbucks ใหญ่ที่สุดในโลก 5วัน 3คืน

16,899 บาท

ร้าน Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ล่องเรือทะเลสาบซีหู และ ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 29 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
วันที่ 19-23 กันยายน 2561
วันที่ 24-28 ตุลาคม 2561
วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 28 พฤศจิกายน- 02 ธันวาคม 2561
วันที่ 07-11 ธันวาคม 2561

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง