ทัวร์เฉิงตู คังติ้ง อุทยานมู่เกอโช่ว อุทยานหย่าติง 6วัน

33,800 บาท

ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย พิเศษบินภายใน 1 ขา ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

  • อุทยานหย่าติง  อันงดงามไร้ที่ติ สมญานาม  THE LAST SHANGRI – LA  
  • ชม เมืองซินตูเฉียว ดินแดนในฝันของนักถ่ายภาพ
  • ชมทะเลสาบคนป่าสีฟ้าเข้มงดงามบนเขาสูงใน อุทยานมูเกอโช่ว
  • พิเศษบินภายใน 1 ขา  ไม่ลงร้านรัฐบาล

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง