ทัวร์จีน BOTAN FLOWER มรดกโลกไท่หยวน เทศกาลดอกโบตั๋น 6วัน

39,900 บาท

มรดกโลกไท่หยวน เทศกาลดอกโบตั๋น ปราสาทจางปี้ อลังการน้ำตกหูโข่ว บ้านตระกูลหวัง อาบน้ำแร่ ไม่ลงร้านรัฐบาล เอาใจสูงวัยรับส่วนลด สูงสุด 2,000 บาท

ทัวร์จีน BOTAN FLOWER มรดกโลกไท่หยวน เทศกาลดอกโบตั๋น 6วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
22 เมษายน 2567 - 27 เมษายน 2567
39,900 บาท
6,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
24 เมษายน 2567 - 29 เมษายน 2567
39,900 บาท
6,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
6 พฤษภาคม 2567 - 11 พฤษภาคม 2567
39,900 บาท
6,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
22 เม.ย. 2567 - 27 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
39,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,900 บาท
สถานะ
รับได้
24 เม.ย. 2567 - 29 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
39,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,900 บาท
สถานะ
รับได้
6 พ.ค. 2567 - 11 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,900 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง