ทัวร์เมืองมรดกโลก ไท่หยวน อู่ไถซาน ต้าถง ผิงเหยา 7วัน 6คืน

39,900 บาท

พุทธคีรีอู่ไถซาน 1 ในเขาศักดิ์สิทธิ์ วัดเสวียนคง อารามลอยฟ้า ถ้ำพุทธศิลป์หยุนกั่ง

รายละเอียดทัวร์จีน

ภูเขาอู่ไถซาน 1 ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีน

ชมทัศนียภาพอันงดงามของ เทือกเขาเหิงซาน 

ตื่นตากับ   วัดแขวนเสวียนคงซื่อ  อารามแนบแขวนกลางนภา มหัศจรรย์แห่งศรัทธา

ถ้ำพุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู)  มีรูปประติมากรรมพระพุทธรูปต่างๆ กว่า 51,000 รูป

 

กำหนดการเดินทาง         13-19 กรกฎาคม 2562

                                      10 – 16 สิงหาคม / 21 – 27 กันยายน 2562

                                      12 – 18 ตุลาคม     

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง