ทัวร์เสิ่นหยาง ฉางไป๋ซาน ฮาร์บิ้น ทุ่งหญ้าแดงผานจิ่น 10วัน 9คืน

49,900 บาท

อุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน มีความงดงามยิ่งนักเกินกว่าจะบรรยาย เมืองใหญ่แห่งอีสานเหนือ

รายละเอียดทัวร์จีน

บินลัดฟ้าสู่เมืองใหญ่ทางอีสานเหนือ เที่ยวชมความงดงามที่ราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์

  • ชม เมืองเปิ่นซี เมืองที่รวบรวมความงดงามของธรรมชาติมาให้ชม
  • ชม ภูเขาฉางไป๋ซาน ภูเขาไฟที่เคยปะทุเมื่อ 300 ปีก่อนแล้วก่อให้เกิดธรรมชาติอันสวยงาม
  • ชม เมืองฮาร์บิ้น เยือนถิ่นเมืองน้ำแข็งที่มีประวัติศาตร์อันน่าสนใจ
  • ชม ทุ่งหญ้าแดงผานจิ่น ความงดงามของท้องทุ่งที่มีสีแดงสวยงาม

กำหนดการเดินทาง 10-19 กันยายน 2562

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง