ทัวร์เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น สกีรีสอร์ทยาปูลี่ โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย 6วัน 4คืน

โปรดสอบถาม

เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆภายในรีสอร์ท สกีรีสอร์ทยาปูลี่ โบสถ์เซ็นโซเฟีย และ "เมืองหิมะแห่งแรกของจีน"

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง