ทัวร์เสิ่นหยาง กำแพงเมืองจีนหู่ซาน มหัศจรรย์หาดหญ้าแดง 6วัน 5คืน

โปรดสอบถาม

หาดหญ้าแดง แห่งผานจิ่น ในช่วงที่สวยที่สุด และ กำแพงเมืองจีนหู่ซาน เขาบนเชื่อมจีน-เกาหลีเหนือ

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดเดินทาง :  05-10, 12-17, 19-24 กันยายน 2562   

  • ชม ถ้ำน้ำเปิ่นซี นั่งเรือชมความมหัศจรรย์ และความงดงามของธรรมชาติภายในถ้ำ
  • ชม แม่น้ำเย่ลูเจียง พรมแดนกั้นระหว่างจีนและเกาหลีเหนือ
  • ชม ภูเขากวนเหมินซาน เต็มไปด้วยใบไม้ที่เปลี่ยนใบสีแดง
  • ชม หาดหญ้าแดง (ชายหาดสีแดงและมีแค่เดือนกันยายน)

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง