ฉลองเทศกาลปีใหม่ WINTER เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ 8วัน

38,800 บาท

ตระการตาภูเขาสีรุ้ง ขี่อูฐไปบนทะเลทรายชมโอเอซิสชมสระน้ำวงพระจันทร์ กำแพงเมืองจีนเจียอี้กวน สนุกสนานกับกิจกรรมนั่งแพหนังแกะ

รายละเอียดทัวร์จีน

Amazing China ตระการตาภูเขาสีรุ้ง ขี่อูฐไปบนทะเลทรายชมโอเอซิส กำแพงเมืองจีนเจียอี้กวน ชมมรดกโลกถ้ำโมเกาคู 8วัน

  • เที่ยว อุทยานป่าหินแม่น้ำเหลือง แหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A
  • เที่ยว หุบเขาสายรุ้ง Amazing China ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!
  • เที่ยว กำแพงเจียอี้กวน ด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน ถูกเรียกว่า ‘ป้อมกราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก’
  • เที่ยว เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน ร่วมไขปริศนาเสียงร้องของม้าและเสียงกลองในเนินแห่งนี้
  • ขี่อูฐชมสระน้ำวงพระจันทร์ โอเอซิสกลางทะเลทรายที่ไม่เคยเหือดแห้ง
  • เที่ยว ถ้ำโมเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลกที่มีประวัติศาสตร์นานนับพันปี
  • พิเศษ! นั่งรถไฟความเร็วสูง ที่มีความเร็วถึง 200km/h เพื่อไปเมืองหลานโจว
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง