ทัวร์ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน หวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 9วัน

โปรดสอบถาม

มหัศจรรย์ตระการตาทุ่งหญ้า โตรกหินผา ทะเลสาบงามพิสุทธิ์ บินภายใน สุดโรแมนติกทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สัมผัสธรรมชาติพิสุทธิ์

ทัวร์ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน หวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 9วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟานหวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุนถุย 9 วัน

 

  • ชมทิวทัศน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ คาลาจุ้น
  • ชมเมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิง มีอายุมากกว่า 100 ปี
  • ชมเจดีย์ซูกงถ่า ที่มีรูปลักษณะคล้ายหอคอย
  • ชมถ้ำพระพันองค์ ที่มีชื่อเสียงและเป็นมรดกโลกจีน
  • อิสระช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา
  • ชมแกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ ภูเขาสีแดงที่ธรรมชาติสร้างขึ้น
  • ตระการตากับทะเลสาบไซลีมูที่ทอดยาวสุดสายตา

 

 

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง