ทัวร์เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 8วัน6คืน

39,900 บาท

มหัศจรรย์หุบเขาสายรุ้ง วัดพระใหญ่ต้าฝอซื่อ กำแพงเจียอี้กวน ขี่อูฐชมสระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป

  • ชม สุสานเหลยไถ ม้าเหยียบนกนางแอ่นเหินลม
  • ชม หุบเขาสายรุ้ง ‘หวู่ไฉ่ซาน’ มรดกโลกจาก UNESCO มีสีสันแต่งแต้มเหมือนสายรุ้งสุดสายตา
  • ชม กำแพงเจียอี้กวน ด่านสุดท้ายบนเส้นทางสายไหม
  • ชม เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน ขี่อูฐไปชมสระน้ำวงพระจันทร์
  • ชม ถ้ำโมเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก
  • นั่ง รถไฟความเร็วสูง สู่เมืองหลันโจว

 

เลือกเดินทางได้ตั้งแต่ เดือนเมษายน – ตุลาคม 2563

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
30 เมษายน- 07 พฤษภาคม 2563
39,900
5,800
-
รับได้
28 พฤษภาคม- 04 มิถุนายน 2563
39,900
5,800
-
รับได้
02-09 กรกฎาคม 2563
39,900
5,800
-
รับได้
10-17 กันยายน 2563
39,900
5,800
-
รับได้
17-24 กันยายน 2563
39,900
5,800
-
รับได้
15-22 ตุลาคม 2563
39,900
5,800
-
รับได้
22-29 ตุลาคม 2563
39,900
5,800
-
รับได้
30 เมษายน- 07 พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
28 พฤษภาคม- 04 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
02-09 กรกฎาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
10-17 กันยายน 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
17-24 กันยายน 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
15-22 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
22-29 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง