ทัวร์เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 8วัน

40,800 บาท

ตระการตากับหุบเขาสายรุ้งจางเย่ กำแพงเมืองเจียอี้กวน ขี้อูฐชมโอเอซิสกลางทะเลทราย มรดกโลกถ้ำโมเกาคู UNSEEN CHINA

รายละเอียดทัวร์จีน

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป

  • ชม สุสานเหลยไถ ม้าเหยียบนกนางแอ่นเหินลม
  • ชม หุบเขาสายรุ้ง ‘หวู่ไฉ่ซาน’ มรดกโลกจาก UNESCO มีสีสันแต่งแต้มเหมือนสายรุ้งสุดสายตา
  • ชม กำแพงเจียอี้กวน ด่านสุดท้ายบนเส้นทางสายไหม
  • ชม เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน ขี่อูฐไปชมสระน้ำวงพระจันทร์
  • ชม ถ้ำโมเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก
  • ชม สะพานเหล็กแม่น้ำหวงเหอ มารดาแห่งแม่น้ำเหลือง

กำหนดการเดินทาง 05-12 กันยายน 2562
10-17 ตุลาคม / 17-24 ตุลาคม 2562

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง