ทรานส์ไซบีเรีย สายเซอร์คัมไบคาล ล่องเรือทะเลสาบไบคาล 5วัน4คืน

โปรดสอบถาม

นั่งกระเช้าชมวิว หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า ล่องเรือทะเลสาบไบคาล นั่งรถไฟทรานส์ไซบีเรีย เส้นทางสายโรแมนติกที่ยาวที่สุดในโลก

ทรานส์ไซบีเรีย สายเซอร์คัมไบคาล ล่องเรือทะเลสาบไบคาล 5วัน4คืน

รายละเอียดทัวร์จีน

SIBERIA CIRCUM-BAIKAL RAILWAY 5วัน

เอียคุตส์ – ลิสต์เวียนก้า – ล่องเรือทะเลสาบไบคาล

 

  • นั่งรถไฟสายเซอร์คัมไบคาล ถือว่าป็นรถไฟที่มีวิวสวยงามมากของทรานไซบีเรีย
  • ขึ้นกระเช้าห้อยขา ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา เพื่อชมวิวจากมุมสูงของทะเลสาบไบคาล
  • ชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล เพื่อเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล
  • นั่งเรือวนรอบชายทะเลสาบเพื่อชมความงานริมฝั่งทะเลสาบ
  • ชม โบสถ์คาซาน เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อคนเอียร์คุสต์
  • ชม รูปปั้นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้ซึ่งมีดำริให้สร้างทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
1 มกราคม 2513 - 6 มกราคม 2513
10,000 บาท
30,000 บาท
40,000 บาท
รับได้
1 ม.ค. 2513 - 6 ม.ค. 2513
ผู้ใหญ่
10,000 บาท
พักเดี่ยว
30,000 บาท
เด็ก 2-11 ปี
40,000 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง