ทรานส์ไซบีเรีย สายเซอร์คัมไบคาล ล่องเรือทะเลสาบไบคาล 5วัน4คืน

49,900 บาท

นั่งกระเช้าชมวิว หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า ล่องเรือทะเลสาบไบคาล นั่งรถไฟทรานส์ไซบีเรีย เส้นทางสายโรแมนติกที่ยาวที่สุดในโลก

รายละเอียดทัวร์จีน

SIBERIA CIRCUM-BAIKAL RAILWAY 5วัน

เอียคุตส์ – ลิสต์เวียนก้า – ล่องเรือทะเลสาบไบคาล

กำหนดการเดินทาง       25 – 29 พฤษภาคม 2564

                                      1 – 5 มิถุนายน / 20 – 24 กรกฎาคม 2564

                                      10 – 14 สิงหาคม / 7 – 11 กันยายน 2564

  • นั่งรถไฟสายเซอร์คัมไบคาล ถือว่าป็นรถไฟที่มีวิวสวยงามมากของทรานไซบีเรีย
  • ขึ้นกระเช้าห้อยขา ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา เพื่อชมวิวจากมุมสูงของทะเลสาบไบคาล
  • ชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล เพื่อเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล
  • นั่งเรือวนรอบชายทะเลสาบเพื่อชมความงานริมฝั่งทะเลสาบ
  • ชม โบสถ์คาซาน เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อคนเอียร์คุสต์
  • ชม รูปปั้นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้ซึ่งมีดำริให้สร้างทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
5 – 9 พฤษภาคม 2563
49,900
4,800
-
รับได้
2 – 6 มิถุนายน 2563
49,900
4,800
-
รับได้
28 กรกฎาคม – 01สิงหาคม 2563
49,900
4,800
-
รับได้
11 – 15 สิงหาคม 2563
49,900
4,800
-
รับได้
01 – 05 กันยายน 2563
49,900
4,800
-
รับได้
22 – 26 กันยายน 2563
49,900
4,800
-
รับได้
5 – 9 พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่
49,900
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
2 – 6 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
49,900
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
28 กรกฎาคม – 01สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่
49,900
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
11 – 15 สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่
49,900
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
01 – 05 กันยายน 2563
ผู้ใหญ่
49,900
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
22 – 26 กันยายน 2563
ผู้ใหญ่
49,900
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง