ทัวร์ไซบีเรีย เอียร์คุสต์ รถไฟเซอร์คัมไบคาล เกาะโฮลค์ออน 8วัน

โปรดสอบถาม

ไซบีเรีย ดินแดนตะวันออกรัสเซีย เอียร์คุสต์ นั่งรถไฟสายเซอร์คัมไบคาล เส้นทางชมวิวที่สวยที่สุด เกาะโฮลค์ฮอน ล่องเรือทะเลสาบไบคาล

รายละเอียดทัวร์จีน

บินตรงลงเมืองเอียร์คุสต์  เมืองไซบีเรีย นั่งรถ4X4 ตะลุยเกาะโฮลค์ฮอน 

นั่งรถไฟสายเซอร์คัมไบคาล Circum Baikal loop line  ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล

ชมแมวน่้ำ น้ำจืดแห่งเดียวในโลก พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

เดินทาง ช่วงฤดูร้อน อากาศเย็นสบาย

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง