ทัวร์ไท่หยวน อู่ไถซาน ผิงเหยา เมืองมรดกโลก 8วัน

56,800บาท

ชมความอลังการของถ้ำหินแกะสลัก ถ้ำพุทธศิลป์ ชมถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี จุดชมวิวภูเขาหยุนชิว ชมวัดเสวียนทงซื่อ ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

           ทัวร์ไท่หยวน อู่ไถซาน ผิงเหยา

  • ชมความอลังการของถ้ำหินแกะสลัก ถ้ำพุทธศิลป์ มีถ้ำทั้งหมด 2000กว่าถ้ำ
  • ชมจิ่วหลงปี้(กำแพงเก้ามังกร) เป็นสิ่งก่อสร้างจากสมัยราชวงศ์หมิง กำแพงนี้ก่อด้วยอิฐเคลือบเงา
  • ชมเจดีย์ไม้มู่ถ่า เป็นเจดีย์ไม้เก่าแก่และสูงที่สุดในโลก มีความงามที่เป็นเอกลักษณ์ในเชิงสถาปัตยกรรม
  • ชมท่านสู่วัดเสวียนทงซื่อ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดใยอู่ไถ่ซาน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน
  • ชมถนนหมิงชิง เป็นบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างสมัยโบราณ มีทั้งร้านค้า ของที่ระลึก อาหาร
  • จุดชมวิวภูเขาหยุนชิว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมเกษตรกรรมของจีน
  • ชมถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ในซานซี สวยงามดั่งปราสาทต้องมนต์ ในถ้ำน้ำแข็งมีรูปแบบที่หลากหลาย
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
25-10-2023
56,800
9,800
56,800
รับได้
10-11-2023
56,800
9,800
56,800
รับได้
04-11-2023
56,800
9,800
56,800
รับได้
25-10-2023
ผู้ใหญ่
56,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
56,800
สถานะ
รับได้
10-11-2023
ผู้ใหญ่
56,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
56,800
สถานะ
รับได้
04-11-2023
ผู้ใหญ่
56,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
56,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง