PACKAGE นั่งรถไฟล่าแสงเหนือ กีรอฟสก์ มูร์มันต์ 11 วัน

199,000 บาท

นั่งรถไฟ ล่าแสงเหนือ ณ ดินแดนสุดขอบทวีปริมฝั่งมหาสมุทรอาร์กติก 3คืน

รายละเอียดทัวร์จีน

นั่งรถไฟ ล่าแสงเหนือ 3คืน ณ ดินแดนสุดขอบทวีปริมฝั่งมหาสมุทรอาร์กติก
มอสโคว์ มูร์มันสต์ เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 11วัน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง