IMPRESSION LIJIANG บินตรงลี่เจียง 6วัน5คืน

36,800บาท

ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอี้โหมว มรดกโลกเมืองเก่าลี่เจียง ธารน้ำขาวไป๋สุ่ยไถ ช่องแคบเสือกระโจน ทะเลสาบหลูกูหู บินตรงลงลี่เจียง พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

บินตรงลงลี่เจียง พักโรงแรม 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล

ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอี้โหมว มรดกโลกเมืองเก่าลี่เจียง

ธารน้ำขาวไป๋สุ่ยไถ ช่องแคบเสือกระโจน  ทะเลสาบหลูกูหู 

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
30-12-2023
36800
6800
36800
รับได้
20-01-2024
36800
6800
36800
รับได้
30-12-2023
ผู้ใหญ่
36800
พักเดี่ยว
6800
เด็ก 2-11 ปี
36800
สถานะ
รับได้
20-01-2024
ผู้ใหญ่
36800
พักเดี่ยว
6800
เด็ก 2-11 ปี
36800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง