บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก พัก5ดาว 5วัน

21,800 บาท

พิเศษ ! พักโรงแรม 5ดาว ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง ไม่ขาย OPTION เพิ่ม รับประสบการณ์สุดพิเศษ บริการมาตรฐาน ในราคาเบาๆ ไปกับทัวร์คุณภาพ

รายละเอียดทัวร์จีน

พิเศษ ! พักโรงแรม 5ดาว     ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง     ไม่ขาย OPTION เพิ่ม

  • ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์จางอวี้โหมว
  • ชม สุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณซู่เหอ เมืองโบราณจงเตี้ยน
  • ชม วัดลามะซงจ้านหลินได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย
  • ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก
  • ชมไป๋สุ่ยเหอ ธารน้ำใสชั้นปูนขาว ในหมู่บ้านหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
  • ชม สระมังกรดำ ที่น้ำใสราวกับมรกต

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
01-05 มกราคม 2563
21,800
4,000
-
รับได้
05-09 กุมภาพันธ์ 2563
21,800
4,000
-
รับได้
25-29 มีนาคม 2563
21,800
4,000
-
รับได้
01–05 เมษายน 2563
21,800
4,000
-
รับได้
08-12 เมษายน 2563
21,800
4,000
-
รับได้
15-19 เมษายน 2563
21,800
4,000
-
รับได้
06 –10 พฤษภาคม 2563
21,800
4,000
-
รับได้
03-07 มิถุนายน 2563
21,800
4,000
-
รับได้
01-05 กรกฎาคม 2563
21,800
4,000
-
รับได้
12-16 สิงหาคม 2563
21,800
4,000
-
รับได้
09-13 กันยายน 2563
21,800
4,000
-
รับได้
23-27 กันยายน 2563
21,800
4,000
-
รับได้
01-05 มกราคม 2563
ผู้ใหญ่
21,800
พักเดี่ยว
4,000
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
05-09 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ใหญ่
21,800
พักเดี่ยว
4,000
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
25-29 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่
21,800
พักเดี่ยว
4,000
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
01–05 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
21,800
พักเดี่ยว
4,000
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
08-12 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
21,800
พักเดี่ยว
4,000
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
15-19 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
21,800
พักเดี่ยว
4,000
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
06 –10 พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่
21,800
พักเดี่ยว
4,000
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
03-07 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
21,800
พักเดี่ยว
4,000
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
01-05 กรกฎาคม 2563
ผู้ใหญ่
21,800
พักเดี่ยว
4,000
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
12-16 สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่
21,800
พักเดี่ยว
4,000
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
09-13 กันยายน 2563
ผู้ใหญ่
21,800
พักเดี่ยว
4,000
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
23-27 กันยายน 2563
ผู้ใหญ่
21,800
พักเดี่ยว
4,000
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง