บินตรงจางเจียเจี้ย ล่องเรือถ้ำวังมังกรเหลือง 3วัน 2คืน

17,900 บาท

บินสบาย บินตรงลงจางเจียเจี้ย ล่องเรือถ้าวังมังกรเหลือง ชมอุทยานจางเจี้ยเจี้ย พักโรงแรมดี

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง