UNESCO SHANXI มรดกโลกอู่ไถซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ผิงเหยา 8วัน

66,800บาท

กำแพงเมืองจีนยามค่ำคืน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี คีรีอู่ไถซาน วัดเสวียนคง ถ้ำหยุนกัง อุทยานหลูหยาซาน เมืองโบราณผิงเหยา บ้านสกุลหวัง

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน VIP ไม่ลงร้านรัฐบาล

ชมวิวกำแพงเมืองจีนปาต้าหลิ่งยามค่ำคืน  ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี

ตามรอยพุทธศาสนาสถาน คีรีอู่ไถซาน วัดเสวียนคง ถ้ำหยุนกัง

อุทยานหลูหยาซาน  เมืองโบราณผิงเหยา  บ้านสกุลหวัง

กำหนดการเดินทาง     

21 – 28  ตุลาคม 2566 

11 – 18 พฤศจิกายน 2566

3 – 10 ธันวาคม 2566

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
21-10-2023
66800
8800
66800
รับได้
11-11-2023
64800
8800
64800
รับได้
03-12-2023
66800
8800
66800
รับได้
21-10-2023
ผู้ใหญ่
66800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
66800
สถานะ
รับได้
11-11-2023
ผู้ใหญ่
64800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
64800
สถานะ
รับได้
03-12-2023
ผู้ใหญ่
66800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
66800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง