อู่ไถซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ผิงเหยา ไท่หยวน 8วัน

64,800บาท

ชมวิวกำแพงเมืองจีนปาต้าหลิ่งยามค่ำคืน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ตามรอยพุทธศาสนาสถาน คีรีอู่ไถซาน วัดเสวียนคง ถ้ำหยุนกัง อุทยานหลูหยาซาน เมืองโบราณผิงเหยา บ้านสกุลหวัง

รายละเอียดทัวร์จีน

ชมวิวกำแพงเมืองจีนปาต้าหลิ่งยามค่ำคืน  ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี

ตามรอยพุทธศาสนาสถาน คีรีอู่ไถซาน วัดเสวียนคง ถ้ำหยุนกัง

อุทยานหลูหยาซาน  เมืองโบราณผิงเหยา  บ้านสกุลหวัง

กำหนดการเดินทาง     

22 – 29  กรกฎาคม / 12 – 19  สิงหาคม 2566

16 – 23  กันยายน /  21 – 28  ตุลาคม 2566

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
22-07-2023
64800
8800
64800
รับได้
12-08-2023
64800
8800
64800
รับได้
16-09-2023
66800
8800
66800
รับได้
21-10-2023
66800
8800
66800
รับได้
22-07-2023
ผู้ใหญ่
64800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
64800
สถานะ
รับได้
12-08-2023
ผู้ใหญ่
64800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
64800
สถานะ
รับได้
16-09-2023
ผู้ใหญ่
66800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
66800
สถานะ
รับได้
21-10-2023
ผู้ใหญ่
66800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
66800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง