ฟานจิ้นซาน ฝูหยงเจิ้น เฟิ่งหวง 6 วัน

36,800 บาท

เมืองโบราณฝูหยงเจิ้น มรดกโลกเฟิ่งหวง ชมแสงสีอันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่งหวง

รายละเอียดทัวร์จีน

ชมสุดยอดสองเมืองโบราณ เมืองโบราณฝูหยงเจิ้น มรดกโลกเฟิ่งหวง

>เมืองโบราณฝูหยงเจิ้น เป็นเมืองเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2000ปี

>ชมป่าหินแดง เป็นจุดชมวิวป่าหินคาร์บอเนตสีแดงเพียงแห่งเดียวในโลกที่เกิดขึ้นในยุคCambrian

>ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ 

>ชมแสงสีอันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่นหวง

>ชมสะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เป็นสะพานข้ามหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

>ชมตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจางเจียเจี้ย 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
23 กุมภาพันธ์ 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2567
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
รับได้
6 กุมภาพันธ์ 2567 - 11 กุมภาพันธ์ 2567
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
รับได้
13 มีนาคม 2567 - 18 มีนาคม 2567
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
รับได้
22 มีนาคม 2567 - 27 มีนาคม 2567
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
รับได้
3 เมษายน 2567 - 8 เมษายน 2567
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
รับได้
5 เมษายน 2567 - 10 เมษายน 2567
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
รับได้
12 เมษายน 2567 - 17 เมษายน 2567
39,800 บาท
8,800 บาท
39,800 บาท
รับได้
24 เมษายน 2567 - 29 เมษายน 2567
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
รับได้
29 พฤษภาคม 2567 - 3 มิถุนายน 2567
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
รับได้
31 พฤษภาคม 2567 - 5 มิถุนายน 2567
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
รับได้
14 มิถุนายน 2567 - 19 มิถุนายน 2567
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
รับได้
23-02-2024
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
36,800
สถานะ
รับได้
06-02-2024
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
36,800
สถานะ
รับได้
13-03-2024
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
36,800
สถานะ
รับได้
22-03-2024
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
36,800
สถานะ
รับได้
03-04-2024
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
36,800
สถานะ
รับได้
05-04-2024
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
36,800
สถานะ
รับได้
12-04-2024
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
8,800
เด็ก 2-11 ปี
39,800
สถานะ
รับได้
24-04-2024
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
36,800
สถานะ
รับได้
29-05-2024
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
36,800
สถานะ
รับได้
31-05-2024
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
36,800
สถานะ
รับได้
14-06-2024
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
36,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง