เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี คังติ้ง ตันปา 6วัน5คืน

38,800บาท

ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย ชม อุทยานมู่เกอโช่ว หรือ ทะเลสาบคนป่า  สุดยอดอุทยานความงาม

รายละเอียดทัวร์จีน

ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย

>>ชม ซวงเฉียวโกว หรือหุบเขาสะพานคู่

ชม สะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน สะพานหลู่ติ้งเฉียว 

>>ชม อุทยานมู่เกอโช่ว หรือ ทะเลสาบคนป่า  สุดยอดอุทยานความงามที่ไม่เป็นรองใคร ไม่แพ้อุทยานระดับ 5 ดาว “จิ่วจ้ายโกว”

>>ชม หอเตียวโหลว ป้อมโบราณของตันปา หอเตียวโหลว มีรูปทรงหลายหลาก โดยป้อมสี่เหลี่ยมนับว่าเด่นที่สุด 

>>อุทยานภูเขาสี่ดรุณี  ชมวิวสองข้างทางทัศนียภาพอันงดงาม

>>ช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
10-08-2023
38800
5800
38800
รับได้
07-09-2023
38800
5800
38800
รับได้
09-11-2023
38800
5800
38800
รับได้
10-08-2023
ผู้ใหญ่
38800
พักเดี่ยว
5800
เด็ก 2-11 ปี
38800
สถานะ
รับได้
07-09-2023
ผู้ใหญ่
38800
พักเดี่ยว
5800
เด็ก 2-11 ปี
38800
สถานะ
รับได้
09-11-2023
ผู้ใหญ่
38800
พักเดี่ยว
5800
เด็ก 2-11 ปี
38800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง