ซีหนิง ทะเลสาบชิงไห่ ทะเลดอกมัสตาร์ด ชาข่า 8วัน

57,800 บาท

ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำเค็มชิงไห่ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ชมทะเลดอกมัสตาร์ด 1ปีมีครั้ง บินสบายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ทริปถ่ายภาพดินแดนหลังคาโลก แหล่งอารยธรรม ทุ่งหญ้าตระการตา
ทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่ที่สุดในจีน – ทะเลดอกมัสดาร์ต 1ปีมีครั้ง

  • ล่องเรือชมทะเลสาบชิงไห่ ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในจีน
  • ล่องเรือชมทะเลสาบชาข่า ใหญ่1 ใน4 ของจีน
  • ชมทะเลดอกมัสตาร์ด พื้นที่หกแสนเอเคอร์  1 ปีมีครั้ง
  • บินสบายการบินไทย พร้อมสายการบินภายในประเทศ  ไม่ลงร้านรัฐบาล
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
11-18 กรกฎาคม 2563
57,800
10,800
-
รับได้
18-25 กรกฎาคม 2563
57,800
10,800
-
รับได้
11-18 กรกฎาคม 2563
ผู้ใหญ่
57,800
พักเดี่ยว
10,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
18-25 กรกฎาคม 2563
ผู้ใหญ่
57,800
พักเดี่ยว
10,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง