ทัวร์ชิงไห่ ทุ่งหญ้าซีหนิง ทะเลสาบชิงไห่-ชาข่า 7วัน

54,800 บาท

ทริปถ่ายภาพ ทุ่งหญ้าซีหนิง ล่องเรือชมทะเลสาบชิงไห่ ทะเลสาบชาข่า แกรนด์แคนยอนหลงหยางเสีย ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

มณฑลชิงไห่ ดินแดนหลังคาโลก แหล่งอารยธรรม ทุ่งหญ้าตระการตา

  • ล่องเรือชมทะเลสาบชิงไห่ ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในจีน
  • ชม อุทยานทางธรณีแห่งชาติหลงหยางเสีย
  • บินสบายการบินไทย พร้อมสายการบินภายในประเทศ  ไม่ลงร้านรัฐบาล
  • ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซี ถนนคนเดินใจกลางเมืองเฉิงตู
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
21-27 มิถุนายน 2563
49,900
7,800
-
รับได้
5 – 11 กรกฎาคม 2563
54,800
9,500
-
รับได้
26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563
54,800
9,500
-
รับได้
9 – 15 สิงหาคม 2563
54,800
9,500
-
รับได้
23 – 29 สิงหาคม 2563
54,800
9,500
-
รับได้
21-27 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
49,900
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
5 – 11 กรกฎาคม 2563
ผู้ใหญ่
54,800
พักเดี่ยว
9,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่
54,800
พักเดี่ยว
9,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
9 – 15 สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่
54,800
พักเดี่ยว
9,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
23 – 29 สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่
54,800
พักเดี่ยว
9,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง