ทัวร์ชิงไห่ ทุ่งหญ้าซีหนิง ทะเลสาบชิงไห่-ชาข่า 7วัน

โปรดสอบถาม

ทริปถ่ายภาพ ทุ่งหญ้าซีหนิง ล่องเรือชมทะเลสาบชิงไห่ ทะเลสาบชาข่า แกรนด์แคนยอนหลงหยางเสีย ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์ชิงไห่ ทุ่งหญ้าซีหนิง ทะเลสาบชิงไห่-ชาข่า 7วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

มณฑลชิงไห่ ดินแดนหลังคาโลก แหล่งอารยธรรม ทุ่งหญ้าตระการตา

  • ล่องเรือชมทะเลสาบชิงไห่ ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในจีน
  • ชม อุทยานทางธรณีแห่งชาติหลงหยางเสีย
  • บินสบายการบินไทย พร้อมสายการบินภายในประเทศ  ไม่ลงร้านรัฐบาล
  • ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซี ถนนคนเดินใจกลางเมืองเฉิงตู

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง