UNESCO SHANXI มรดกโลกไท่หยวน หูโค่ว ผิงเหยา 6วัน

39,900 บาท

อลังการน้ำตกหูโข่ว ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี อาบน้ำแร่บ้านสกุลหวัง อุทยานหยุนชิวซาน หมู่บ้านโบราณทาร์โป เมืองโบราณผิงเหยา ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

  • อลังการน้ำตกหูโข่ว 
  • ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี 
  • อาบน้ำแร่บ้านสกุลหวัง
  • อุทยานหยุนชิวซาน 
  • หมู่บ้านโบราณทาร์โป 
  • เมืองโบราณผิงเหยา

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
10 พฤษภาคม 2567 - 15 พฤษภาคม 2567
39,900 บาท
7,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
17 พฤษภาคม 2567 - 22 พฤษภาคม 2567
39,900 บาท
7,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
22 พฤษภาคม 2567 - 27 พฤษภาคม 2567
39,900 บาท
7,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
29 พฤษภาคม 2567 - 3 มิถุนายน 2567
39,900 บาท
7,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
7 มิถุนายน 2567 - 12 มิถุนายน 2567
39,900 บาท
7,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
10 พ.ค. 2567 - 15 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39900 บาท
พักเดี่ยว
7800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39900 บาท
สถานะ
รับได้
17 พ.ค. 2567 - 22 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39900 บาท
พักเดี่ยว
7800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39900 บาท
สถานะ
รับได้
22 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39900 บาท
พักเดี่ยว
7800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39900 บาท
สถานะ
รับได้
29 พ.ค. 2567 - 3 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
39900 บาท
พักเดี่ยว
7800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39900 บาท
สถานะ
รับได้
7 มิ.ย. 2567 - 12 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
39900 บาท
พักเดี่ยว
7800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39900 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง