UNESCO SHANXI มรดกโลกไท่หยวน หูโข่ว ผิงเหยา 6วัน

39,900 บาท

อลังการน้ำตกหูโข่ว ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี อุทยานหยุนชิวซาน หมู่บ้านโบราณทาร์โป เมืองโบราณผิงเหยา ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์ซานซี เที่ยวจีนแบบเจาะลึก

อลังการน้ำตกหูโข่ว 

ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี 

อุทยานหยุนชิวซาน 

หมู่บ้านโบราณทาร์โป 

เมืองโบราณผิงเหยา

สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
22 มิถุนายน 2567 - 27 มิถุนายน 2567
39,900 บาท
7,800 บาท
39,900 บาท
เต็ม
17 กรกฎาคม 2567 - 22 กรกฎาคม 2567
42,900 บาท
8,800 บาท
42,900 บาท
เต็ม
7 สิงหาคม 2567 - 12 สิงหาคม 2567
42,900 บาท
8,800 บาท
42,900 บาท
รับได้
22 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
39,900 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,900 บาท
สถานะ
เต็ม
17 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
42,900 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
42,900 บาท
สถานะ
เต็ม
7 ส.ค. 2567 - 12 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
42,900 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
42,900 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง