ทัวร์มองโกเลีย เส้นทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย 8วัน7คืน

79,900 บาท

นั่งรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย นอนเกอ(กระโจม) รูปปั้นท่านเจงกีสข่าน อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ ทะเลสาบไบคาล ...ดูพีเรียดเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง
ฤดูการท่องเที่ยวมองโกเลียนอก บินตรงสู่ดินแดนนักรบบนหลังม้า

  • เที่ยว อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ถูกขนานนามว่า Land of Blue Sky
  • เที่ยว อุทยานแห่งชาติคุสเตน นุรูรู ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลกและเป็นพื้นที่อนุรักษ์ม้าพื้นเมือง
  • นำชม การแสดงพื้นเมืองของชาวมองโกเลีย โรงละครขนาดใหญ่พร้อมโชว์สุดพิเศษเพลิดเพลินไปกับเสียงร้องของชาวมองโกเลีย
  • เที่ยว วัดกานดาน เป็นวัดที่ใหญ่สุดในประเทศและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมองโกเลีย
  • เที่ยว พระราชวังฤดูหนาวโบสด์ข่าน พระราชวังของข่าน องค์สุดท้ายของมองโกเลียที่ไม่ถูกรัสเซียทำลาย

กำหนดการเดินทาง

4 – 11  กรกฎาคม 2563

18-25  กรกฎาคม 2563

22 – 29 สิงหาคม   2563

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
04-11 กรกฎาคม 2563
79,900
18,900
-
รับได้
18-25 กรกฎาคม 2563
79,900
18,900
-
รับได้
22-29 สิงหาคม 2563
79,900
18,900
-
รับได้
04-11 กรกฎาคม 2563
ผู้ใหญ่
79,900
พักเดี่ยว
18,900
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
18-25 กรกฎาคม 2563
ผู้ใหญ่
79,900
พักเดี่ยว
18,900
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
22-29 สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่
79,900
พักเดี่ยว
18,900
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง