สุราษฎร์ นครศรีธรรมราช เมืองลุง สิงหลา 4วัน

17,800 บาท

ใต้ตอนบนจรดใต้ตอนล่าง เจดีย์ลอยฟ้า ขอพรไอ้ไข่ หมู่บ้านคีรีวง อุทยานนกน้ำทะเลน้อย หาดใหญ่เคเบิ้ลคาร์ ทัชมาฮาลเมืองไทย

รายละเอียดทัวร์จีน

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 4วัน

บินไทยสไมล์ |รถตู้VIP |  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  | 6 ท่านการันตีเดินทาง


 • นมัสการ พระธาตุสุราษฎร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
 • ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ริมแม่น้ำตาปี
 • โอเอซิส ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญ
 • Amazing เจดีย์ลอยฟ้า สุราษฎร์ธานี ณ อุทยานเขานาในหลวง
 • เช็คอิน แกรนด์แคนยอนขนอม แลนด์มาร์คยอดฮิต แห่งเมืองนครฯ
 • ชมความงาม ถ้ำเขาวังทอง หินงอกหินย้อย
 • แวะถ่ายรูป จุดชมวิวเนินเทวดา สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลขนอม
 • ขอพรวัดเจดีย์ไอ้ไข่ หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีเรื่องราวเล่าต่อมาช้านาน
 • ชม กำแพงเมืองเก่านครศรีธรรมราช โบราณสถานสำคัญ
 • สัมผัสวิถีชีวิตกลางหุบเขา หมู่บ้าคีรีวง 
 • สุดชิล ล่องเมืองลุง แลนก ชมบัวดูควายน้ำ ที่ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
 • สัมผัสทุ่งนาสีเขียว นาโปแก พร้อมชมวิถีชีวิตชาวนาใต้
 • ชม เขาทะลุอก สัญญาลักษณ์เมืองพัทลุง
 • เที่ยวมิติใหม่ นั่งเคเบิ้ลคาร์ หาดใหญ่ สักการะพระพุทธมงคลมหาราช
 • มัสยิดกลาง “ทัชมาฮาลเมืองไทย”

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
20-23 พฤษภาคม 2564
17,800
3,800
-
รับได้
27-31 พฤษภาคม 2564
17,800
3,800
-
รับได้
10-13 มิถุนายน 2564
17,800
3,800
-
รับได้
24-27 มิถุนายน 2564
17,800
3,800
-
รับได้
20-23 พฤษภาคม 2564
ผู้ใหญ่
17,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
27-31 พฤษภาคม 2564
ผู้ใหญ่
17,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
10-13 มิถุนายน 2564
ผู้ใหญ่
17,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
24-27 มิถุนายน 2564
ผู้ใหญ่
17,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง