ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า กุ้ยหลิน 8 วัน

49,900 บาท

น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำคริสตัล ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง พิเศษ ชม 2 โชว์ โชว์เมิ่งปาหม่า - หลิวซานเจี่ย ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

หนานหนิง ปาหม่า กุ้ยหลิน 8 วัน

พิเศษ ชม 2 โชว์  โชว์เมิ่งปาหม่า – หลิวซานเจี่ย ไม่ลงร้านรัฐบาล

 • น้ำตกเต๋อเทียน  “น้ำตกที่อยู่ระหว่างสองประเทศที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก”
 • เมืองหมิงซื่อ ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน
 • ชมสวนสาธารณะเอ๋อฉวน
 • เมืองปาหม่า เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืน 1 ใน 3 ของโลก
 • ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ หรือ ถ้ำร้อยนก
 • ชม โชว์ MENG BAMA เป็นโชว์แสงสีเวทีบนเกาะกลางน้ำฉากหลังเป็นวิวภูเขา
 • ถ้ำคริสตัล เป็นถ้ำที่มีหินงอก หินย้อยที่มีสีขาวดั่งหิมะและสวยงามเหมือนคริสตัล
 • เมืองโบราณเหยาบู
 • ภูเขาเป่ยตี้ซาน พื้นที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA แห่งชาติ
 • ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง
 • ชม ภูเขาวงพระจันทร์ ช่องเขาขนาดใหญ่ท่ามกลางภูเขาหินปูนสูงใหญ่ในหยางซั่ว
 • ภูเขาหรูอี้ฟง เมืองโบราณต้าซี
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
3 มีนาคม 2567 - 10 มีนาคม 2567
49,900 บาท
9,800 บาท
49,900 บาท
รับได้
17 มีนาคม 2567 - 24 มีนาคม 2567
49,900 บาท
9,800 บาท
49,900 บาท
รับได้
28 เมษายน 2567 - 5 พฤษภาคม 2567
49,900 บาท
9,800 บาท
49,900 บาท
รับได้
19 พฤษภาคม 2567 - 26 พฤษภาคม 2567
49,900 บาท
9,800 บาท
49,900 บาท
รับได้
2 มิถุนายน 2567 - 9 มิถุนายน 2567
49,900 บาท
9,800 บาท
49,900 บาท
รับได้
3 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
49,900 บาท
พักเดี่ยว
9,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49,900 บาท
สถานะ
รับได้
17 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
49,900 บาท
พักเดี่ยว
9,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49,900 บาท
สถานะ
รับได้
28 เม.ย. 2567 - 5 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
49,900 บาท
พักเดี่ยว
9,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49,900 บาท
สถานะ
รับได้
19 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
49,900 บาท
พักเดี่ยว
9,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49,900 บาท
สถานะ
รับได้
2 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
49,900 บาท
พักเดี่ยว
9,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49,900 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง