หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 5วัน 4คืน

29,900บาท

อากาศบริสุทธิ์ หมู่บ้านคนอายุยืน – อลังการน้ำตกสองประเทศ ตามรอยซีรีย์จีนชื่อดัง “ตำนานรักเหนือภพ - ฮวาเชียนกู่”

รายละเอียดทัวร์จีน

อากาศบริสุทธิ์ หมู่บ้านคนอายุยืน – อลังการน้ำตกสองประเทศ

ตามรอยซีรีย์จีนชื่อดัง “ตำนานรักเหนือภพ – ฮวาเชียนกู่”

กำหนดการเดินทาง 

12 – 17 เมษายน 2566

 

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
12-04-2023
29900
3800
29900
รับได้
12-04-2023
ผู้ใหญ่
29900
พักเดี่ยว
3800
เด็ก 2-11 ปี
29900
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง