หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 5วัน สายการบิน GX

29,900บาท

ล่องเรือถ้ำหน้าต่างสวรรค์   ถ้ำคริสตัล 1 ในสุดยอดถ้ำแดนมังกร หมู่บ้านคนอายุยืน อลังการน้ำตกสองประเทศ ล่องเรือไม้ไผ่หมิงสื่อ

รายละเอียดทัวร์จีน

ล่องเรือถ้ำหน้าต่างสวรรค์   ถ้ำคริสตัล 1 ในสุดยอดถ้ำแดนมังกร

หมู่บ้านคนอายุยืน อลังการน้ำตกสองประเทศ ล่องเรือไม้ไผ่หมิงสื่อ

 

กำหนดการเดินทาง 

กำหนดการเดินทาง  

1 – 6 มิถุนายน  / 21 -25 มิถุนายน  2566

26 – 30 กรกฎาคม / 10 – 14 สิงหาคม  / 6-10 กันยายน  2566

19 – 23 ตุลาคม 2566

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
01-06-2023
29900
4800
29900
รับได้
21-06-2023
29900
4800
29900
รับได้
26-07-2023
29900
4800
29900
รับได้
10-08-2023
29900
4800
29900
รับได้
06-09-2023
29900
4800
29900
รับได้
19-10-2023
31900
5800
31900
รับได้
01-06-2023
ผู้ใหญ่
29900
พักเดี่ยว
4800
เด็ก 2-11 ปี
29900
สถานะ
รับได้
21-06-2023
ผู้ใหญ่
29900
พักเดี่ยว
4800
เด็ก 2-11 ปี
29900
สถานะ
รับได้
26-07-2023
ผู้ใหญ่
29900
พักเดี่ยว
4800
เด็ก 2-11 ปี
29900
สถานะ
รับได้
10-08-2023
ผู้ใหญ่
29900
พักเดี่ยว
4800
เด็ก 2-11 ปี
29900
สถานะ
รับได้
06-09-2023
ผู้ใหญ่
29900
พักเดี่ยว
4800
เด็ก 2-11 ปี
29900
สถานะ
รับได้
19-10-2023
ผู้ใหญ่
31900
พักเดี่ยว
5800
เด็ก 2-11 ปี
31900
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง